Setkání

Setkání dle témat

Sekce obsahuje výstupy z diskuzních setkání Fóra ochrany přírody.

Výstupy jsou shrnutím tzv. "kaváren", diskuzních skupin, ve kterých účastníci diskutují a zde jsou řazeny dvěma způsoby – podle tematického zaměření a podle data setkání, na kterém byly probírány. Závěry jsou shnutím ze všech kaváren na dané téma. Stejný výstup se může objevit ve více tematických okruzích, pokud se jich týká. Tyto informace jsou k dispozici všem zájemcům. Za jejich autora nelze označit jednotlivce, jsou produktem daného setkání Fóra. Je možné s nimi nadále pracovat a využívat je, přičemž žádáme o dodržování pravidel diskuze Fóra:
• FOP je platforma zajišťující širokou oborovou diskusi v oblasti ochrany přírody.
• Každý představuje pouze svůj osobní názor, nikoliv pozici svého zaměstnavatele nebo jakékoliv jiné skupiny.
• Vyloučeny jsou osobní výpady vůči někomu nebo něčemu (i ve vztahu k nezúčastněným osobám), smyslem není hledání viníků, ale řešení.
• Obecná kritika „všechno je špatně“ na Fórum nepatří.
• Svobodná a konstruktivní atmosféra, sounáležitost a aktivita účastníků, jsou principy diskuzí Fóra.