Závěry diskuse v pracovní skupině (4. setkání, říjen 2013, České Budějovice) věnované k tématu "Ochrana toků a jejich povodí"

 

Shrnutí dvoudenního setkání s Lesy ČR, lesním závodem Židlochovice, hlavní tématem byla problematika ochrany soutoku Moravy a Dyje, zájmovým územím bylo EVL Soutok – Podluží a PO Soutok – Tvrdonicko. (13.-14. dubna 2019, Lanžhot)

Deklarace ze setkání v Lanžhotě