Výstupy z pracovní skupiny (2. setkání, říjen 2012, Praha) zabývající se dopadem sektorových zákonů na biodiverzitu.

Přehledný článek z časopisu FOP věnující se sedmému setkání (duben 2015, Brno)  a "Problematice Natury 2000 a územního systému ekologické stability" k nalezení zde.

Zápisy z diskusí na téma "ÚSES" (7. setkání, duben 2015, Brno)

Zápisy z diskuzí na téma "Územní plánování" (10. setkání, listopau 2016, Praha)

Výstupy z dvanáctého setkání (12. setkání, říjen 2017, Praha) na téma "25 let trvání zákona o ochraně přírody a krajiny"