Přehledný článek z časopisu FOP věnující se sedmému setkání (duben 2015)  a "Problematice Natury 2000 a územního systému ekologické stability" k nalezení zde.

Zápisy z diskusí na téma "Natura 2000" (7. setkání, duben 2015, Brno)