Výsledky diskusí k tématu druhové ochrany (6. setkání, říjen 2014)

Zápisy z diskuzí na téma "Alternativní managementy" (10. setkání, listopad 2016, Praha)

Výstup setkání se zástupci MŽP vedoucí odboru druhové ochrany a implementace mezinárodních závazků na téma "Změny v druhové ochraně, ochrana druhů a Natura 2000" (13. setkání, listopad 2018, Praha)