Vážení kolegové,

právě vychází nové číslo časopisu FOP. Jeho tématem je tentokrát Environmentální filantropie.

Přečtěte si pohledy těch, kteří peníze od dárců používají v terénu a nahlédněte pod pokličku i těm, kteří jsou ochotni svůj osobní majetek proměnit v chráněné území. Třeba budeme další dárce motivovat pro dobrou věc.

V článcích se podíváme na různé přístupy a využití financí. Přiblížíme financování práce s velkými býložravci České krajiny, správu území pod vedením ČSO nebo ČSOP a slovenské BROZ. Zcela osobitý přístup přinášejí jednotlivci nebo organizace na jednotlivcích založené. Přečtěte si, jak a hlavně proč se stará o přírodu Kamil Lisal nebo společnosti Refugium.

Další příspěvky si můžete přečíst v sekci Analýzy a komentáře.

Časopis naleznete jako vždy zde: www.casopis.forumochranyprirody.cz.

Nové číslo je vždy na hlavní stránce webu časopisu, v levých záložkách naleznete rubriky časopisu. Předchozí vydaná čísla časopisu naleznete zde. Vyhledávat texty můžete také podle jejich autorů. Články můžete číst přímo na webu nebo si můžete stáhnout pdf jednotlivých textů nebo pdf celého časopisu.

Inspirativní čtení, příjemné letní dny a třeba i chuť přispět na dobrou věc vám přeje


Markéta Dušková

redaktorka časopisu FOP


Vážení kolegové,

právě vychází nové číslo časopisu FOP. Jeho tématem je tentokrát Globální rámec pro biologickou rozmanitost a evropské Nařízení na obnovu přírody.

Slovy Davida Storch v Editorialu, oba tyto dokumenty vyvolávají mnoho otázek k zamyšlení: Opravdu chceme zvyšovat rozlohu lesů, když je dnes u nás největší za posledních 300 let a nárůst plochy lesů a křovin je jednou z příčin úbytku naší biodiverzity? Opravdu si někdo myslí, že během několika málo let lze zvrátit úbytek polních ptáků, který setrvale pozorujeme už čtyři dekády? Proč je kladen takový důraz na řeky a ne tolik na stojaté vody, které jsou u nás mnohem víc zničené? A co ta městská zeleň, je to s ní skutečně tak špatné, aby zasluhovala samostatný článek? Na podobné otázky by každý (nejen autoři našich textů) odpovídal trochu jinak. V článcích Petra Havla, Evy Volfové, Jana Duška, Václava Zámečníka nebo Aleny Švandelíkové a Milana Svobody se podíváme na některé z nich. S výstupy Montréalského setkání CBD COP 15 vás seznámí článek Michaela Hoška a Jana Duška a Petr Roth se zamýšlí nad smysluplností plavebního stupně Děčín a uzavírá sérii o druhových výjimkách.

Další příspěvky si můžete přečíst v sekci Analýzy a komentáře.

Časopis naleznete jako vždy zde: www.casopis.forumochranyprirody.cz.

Nové číslo je vždy na hlavní stránce webu časopisu, v levých záložkách naleznete rubriky časopisu. Předchozí vydaná čísla časopisu naleznete zde. Vyhledávat texty můžete také podle jejich autorů. Články můžete číst přímo na webu nebo si můžete stáhnout pdf jednotlivých textů nebo pdf celého časopisu.

ZInspirativní čtení vám přeje

Markéta Dušková
redaktorka časopisu FOP


Vážení kolegové,

právě vychází nové číslo časopisu FOP. Jeho tématem je tentokrát velkoplošná ochrana přírody, národní parky a chráněné krajinné oblasti - téma otevírá shrnutí 16. setkání FOP od Jana Duška. O tom, jak je důležitá společenská a politická podpora a konsenzus pro vznik velkoplošného chráněného území se dočtete v příspěvku Tomáše Rothröckla.

V článcích Pavla Pešouta a Miroslava DortaVladimíra Dolejského a Pavla Dorňáka se můžete seznámit s aktuálním pohledem na perspektivu současných velkoplošných chráněných území. Jak jsou obce obce v národních parcích dlouhodobě zvýhodňovány ve srovnání s jinými obcemi mimo NP si přečtěte od Petra Rotha.

Zajímavý je pohled na vývoj a poslední změny v organizaci národních parků na Slovensku od Rastislava Rybaniče.

Další příspěvky od Jitky Jelínkové (o způsobu informování spolků ú zahájení řízení), třetí část rozboru problematiky výjimek z ochrany druhů od Petra Rotha, a dále příspěvek o ochraně páchníka hnědého od Vlastimila Karlíka si můžete přečíst v sekci Analýzy a komentáře.

Časopis naleznete jako vždy zde: www.casopis.forumochranyprirody.cz.

Nové číslo je vždy na hlavní stránce webu časopisu, v levých záložkách naleznete rubriky časopisu. 
Předchozí vydaná čísla časopisu naleznete zde. Vyhledávat texty můžete také podle jejich autorů.
Články můžete číst přímo na webu nebo si můžete stáhnout pdf jednotlivých textů nebo pdf celého časopisu.

Zajímavé čtení a příjemné léto bez zásadních zvratů v krajině v podobě požárů, povodní a tornád přeje

Markéta Dušková
redaktorka časopisu FOP


Vážení kolegové,

právě vychází nové číslo časopisu FOP. Jeho tématem je tentokrát krajina - problémy, se kterými se potýká a návrhy, co s nimi můžeme udělat. Člověk krajinu využívá, vytváří lesní monokultury, intenzivně obhospodařuje pole a reguluje řeky, co tento přístup všechno ovlivňuje, jsou cesty, jak to změnit a krajinu využívat šetrněji?
Na tyto otázky se snaží odpovědět Eva Volfová, která představuje moderní přístup založený na návrhu EU Nature Restoration Law, Jan Frouz, který vysvětluje vývoj krajiny v závislosti na historickém i aktuálním působení člověka, tým kolegů z VÚKOZ na základě dat ukazuje, jak je na tom naše krajina s propojeností a průchodností. Otázce vlivu využívání zemědělských dotací se věnuje Václav Zámečník.

Další příspěvky od L. Řádka, R. Kováře, J. Smotlachové a Z. Skřivanové a pokračování debaty k vyhlašování nových národních parků z pera M. Hoška a druhou část rozboru problematiky výjimek z ochrany druhů od P. Rotha si můžete přečíst v sekci Analýzy a komentáře.

Časopis naleznete jako vždy zde: www.casopis.forumochranyprirody.cz.

Nové číslo je vždy na hlavní stránce webu časopisu, v levých záložkách naleznete rubriky časopisu. 
Předchozí vydaná čísla časopisu naleznete zde. Vyhledávat texty můžete také podle jejich autorů.
Články můžete číst přímo na webu nebo si můžete stáhnout pdf jednotlivých textů nebo pdf celého časopisu.

Zajímavé čtení a příjemné léto bez zásadních zvratů v krajině v podobě požárů, povodní a tornád přeje

Markéta Dušková
redaktorka časopisu FOP

FOP SRPEN titulka


Zveme Vás na výstavu, která je podpořena i Fórem ochrany přírody:

TREBOŇSKO POZEMSKÉ
Rybníky - klenoty co už se netřpytí

Vernisáž 20. 7. 2022, 17 hod., sladovna pivovaru Regent

Stav našich rybníků, a to i těch chráněných, je většinou dosti smutný. Kalná, zelená, leckdy i páchnoucí voda v nich znemožňuje jejich rekreační využití i přežití řady donedávna běžných
rostlin i živočichů. I rybníky dnešního Třeboňska jsou pouhým odleskem jejich zašlé slávy. Vrátit alespoň část z rybníků do podoby, ve které by lákaly ke koupání a byly domovem
mnoha vzácných organizmů, ale není nic nemožného. Výstava upozorňuje na další z palčivých problémů dneška. Jejími autory jsou vědci, kteří problematiku stojatých vod
dlouhodobě studují, s vyžitím nejnovějších poznatků naznačují příčiny dnešního stavu a také možná řešení.

rybniky