Zveme Vás na výstavu, která je podpořena i Fórem ochrany přírody:

TREBOŇSKO POZEMSKÉ
Rybníky - klenoty co už se netřpytí

Vernisáž 20. 7. 2022, 17 hod., sladovna pivovaru Regent

Stav našich rybníků, a to i těch chráněných, je většinou dosti smutný. Kalná, zelená, leckdy i páchnoucí voda v nich znemožňuje jejich rekreační využití i přežití řady donedávna běžných
rostlin i živočichů. I rybníky dnešního Třeboňska jsou pouhým odleskem jejich zašlé slávy. Vrátit alespoň část z rybníků do podoby, ve které by lákaly ke koupání a byly domovem
mnoha vzácných organizmů, ale není nic nemožného. Výstava upozorňuje na další z palčivých problémů dneška. Jejími autory jsou vědci, kteří problematiku stojatých vod
dlouhodobě studují, s vyžitím nejnovějších poznatků naznačují příčiny dnešního stavu a také možná řešení.

rybniky