Rozhovor s Janem Lenartem

"Overturismus" v českých podmínkácha ajeho dopady na přírodu

On-linový rozhovor s akademickým pracovníkem a geografem RNDr. Janem Lenartem, Ph.D. na téma "overturismus" v českých podmínkách, jeho dopadech na tato přesycená území turisty a možná řešení problematiky můžete sledovat zde. Vedla ho Markéta Swiacká.