Děkujeme všem účastníkům sobotního setkání za plodnou a bohatou diskuzi. 

Brzy připravíme výstupy z jednotlivých diskuzních skupin, větší shrnutí na vás bude čekat v příštím čísle časopisu FOP.

Nyní zde prezentace úvodní Evy Volfové, Michaela Hoška a Jana Duška.