Zemědělské hospodaření na obecních pozemcích

Souhrn: 

Příručka objasňující fungování agroenvi schémat na obecních pozemcích a sdílených pastvinách v Anglii. Jedná se o část anglických agro-envi s detailně vysvětlenými praktickými informacemi.

Komentář: 

Ve Velké Británii mají velmi propracované a relativně dobře fungující agroenvironmentální opatření, které jsou zemědělcům vysvětlovány pomocí těchto průvodců. 

Dokument: 
Zadal: 
Simona Poláková