Vyhodnocení efektivity opatření týkajících se mokřadů v okolí amerických dálnic

Souhrn: 

Mokřady v krajině ubývají a s tím i druhy, které jsou na ně specificky vázané. Příčin je mnoho, jednou z nich je ovlivnění silniční sítí. K tomu může docházet jak přímým vysoušením z důvodu výstavby a údržby komunikací, ale také kvůli přerušení kontaktu mezi jednotlivými mokřady v krajině nebo znečištění ze splachů z vozovky. Bylo by tedy vhodné provádět kompenzační opatření.

Komentář: 

Tato metodika představuje neocenitelné nepublikované údaje přímo ze zkušeností a znalostí lidí, pracujících přímo v terénu. Celkově je ve zprávě zpracováno 404 projektů, z nichž několik je představeno přímo jako příkladové studie.

Zadal: 
Simona Poláková