Vizuální změny v krajině v důsledku výstavby komunikací

Souhrn: 

U plánování moderních silnic a dálnic se zohledňuje mnoho aspektů, například i ovlivnění archeologického kontextu krajiny či vizuálního dopadu komunikace. To vše se započítává do cost-benefit analýz různých návrhů polohy dálnic. 

Komentář: 

Tato příručka dává návod, jak ohodnotit vliv silnice na krajinu, především změnu vizuální. Pochází z Velké Británie. Zásadními hodnocenými parametry jsou:

- trvalost efektu jednotlivých činností při výstavbě a provozu komunikace

- přímé změny ve fyzických parametrech krajiny

- nepřímé změny v charakteru krajiny

- přímé změny v optickém vnímání krajiny

- nepřímé změny ve vnímání krajiny veřejností

- korelace mezi změnami způsobenými výstavbou komunikace a dalšími developerskými projekty, které jsou v oblasti plánovány

 

Zadal: 
Simona Poláková