Poznatky o managementu rašelinišť ze Skotska

Souhrn: 

Velkým problémem při managementu rašelinišť je půdní eroze. Částečně je to přirozený proces, je však posilován lidskou činností. V rámci této práce jsou uvedeny různé modelové území a způsoby vypořádání se s tímto problémem. Důraz je kladen i na využívání rašelinišť jako míst uskladnění uhlíku. 

Komentář: 

Ve Skotsku je kolem 10 % světové rozlohy rašelinišť, včetně mnoha lokalit, které jsou vysoce ceněny ochranářsky. Jsou mnohem více hospodářsky využívané než v ČR, včetně použití na pastvu.

Dokument: 
Zadal: 
Simona Poláková