Kontrola funkčnosti propustků

Souhrn: 

Silnice jsou protkány spoustou různých propustků, které slouží k migraci zvířat. Může ale u nich dojít k ucpání, což jednak sníží jejich migrační potenciál a může vést k ohrožení silničního provozu, např. díky zatopení vozovky tokem, který by měl být propustkem veden. Proto je potřeby tyto propustky pravidelně kontrolovat.

Komentář: 

Tato britská metodika představuje nový, levnější systém terénní kontroly propustků. I když je poněkud napřed oproti České republice, protože ve Velké Británii k této kontrole už používají CCTV kamery. 

Zadal: 
Simona Poláková