Sad jako biotop a komunitní prostor

Konfernce je určená primárně pro zájemce o obnovu extenzivních ovocných výsadeb z řad spolků a občanských inicativ, dále pak pro zaměstnance samospráv a orgánů OOP, které projekty obnovy a péče o ovocné výsadby buď samy iniciují, nebo schvalují/hodnotí. Cílem konference je poskytnout účastníkům ucelený přehled o základních aspektech obnovy a péče o extenzivní ovocné výsadby, pomoci jim ujasnit si vlastní východiska a postoje, s nimiž k výsadbám přistupují a umožnit tak kvalitní realizace extenzivních ovocných výsadeb.

Hlavním organizátorem je Na ovoce. 

Datum: 9. – 10. 6. 2017

Místo:  v areálu ČZU v Praze

Více informací na stránkách www.na-ovoce.cz

Účastnický poplatek za oba dny: 300 Kč
Poplatek za první přednáškový den: 250 Kč
Poplatek za druhý den s komentovanou
prohlídkou pražských sadů: 150 Kč
Občerstvení včetně oběda je zajištěno.

K účasti se registrujte prostřednictvímpřihlašovacího formuláře nejpozději do 30. 5. zde.
Kontakt pro dotazy: 773 466 597

 

PřílohaVelikost
konference_info_program.pdf567.93 KB