Ochrana hmyzu vázaného na staré stromy a mrtvé dřevo mimo les

Záznamy přednášek z workshopu jsou zde

Seminář se realizoval 28. 11. 2016 v IPR Praha, sál A (Vyšehradská 57, 128 00 Praha 2)

Program:

BLOK I: Ochrana druhů a biotopů 
15 min Stromy rostoucí mimo les – biologický význam (Lukáš Čížek, PřF JU & EntÚ AV ČR)
15 min  Jak poznat biologicky cenný strom? (Lukáš Čížek, PřF JU & EntÚ AV ČR)
10 min Krasec lipový ve městech (Jiří Řehounek, Calla)
10 min Záchranné transfery (Lukáš Čížek, PřF JU & EntÚ AV ČR)

BLOK II: Management starých stromů a mrtvého dřeva 
15 min Stromy rostoucí mimo les – zásady managementu (Lukáš Čížek, PřF JU a EntÚ AV ČR)
15 min Pollarding, torza stromů – historický X současný management  (Jiří Rom, MHM Prahy)
20 min Management starých stromů a legislativa (Zdeněk Papoušek, ČIŽP)
10 min Broukoviště a mrtvé dřevo ve městě (Jiří Řehounek, Calla)

BLOK III: Ochrana stromů v praxi 
15 min Zkušenosti z Lysé nad Labem (Stanislav Svoboda, MěÚ Lysá n. L.)
20 min Zkušenosti z Prahy – staré stromy, mrtvé dřevo a práce s veřejností (Jiří Rom, MHM Prahy)
10 min Zkušenosti z východních Čech (Jiří Řehounek, Calla/Jakub Horák, FLD ČZU)