Konference Říční krajina 2017

Koalice pro řeky, Fórum ochrany přírody a Fakulta životního prostředí ČZU vás zvou na konferenci Říční krajina

Datum: 27. - 29. 4. 2017 (je možné se zúčastnit jednotlivých dnů)

Místo konání: Česká zemědělská univerzita Praha, Suchdol

Témata:

27. 4. 2017

1. Současný ekologický stav vodních toků a aluvií. 

2. Problematika menších toků z hlediska sucha. 

28. 4. 2017

3. Příklady revitalizace říčních systémů.  
4. Výzvy, možnosti a překážky realizace revitalizace říčních systémů.  

29. 4. 2017

Půldenní exkurze k novým revitalizacím v Praze a okolí

 

Více informací a registrace je na stránkách Koalice pro řeky.