Vývoj krajiny- co z něj vyplývá pro ochranu přírody?

See video
25. červen 2014

Na internetovém semináři Fóra ochrany přírody přednášel Petr Pokorný, moderátorem byl Jan Dušek.