K čemu potřebujeme lesy ponechané samovolnému vývoji?

See video
20. říjen 2014

Na internetovém semináři Fóra ochrany přírody přednášel Tomáš Vrška, moderátorem byl Jan Dušek.