Skrytá odolnost a adaptivní dynamika globální ekologie „online nenávisti“

Autoři studie přinášejí podrobný pohled na systém a proměnlivost nenávistných projevů šířených po internetu. Zabývají se vztahy mezi skupinami, které nenávist rozšiřují, jejich propojeností v rámci celého světa a schopností udržet se ve veřejném prostoru v případě zákazu či státní intervence vůči dané skupině či její části. Nabízejí také několik strategií, které by mohly vést k potlačování virtuální nenávisti a likvidace ohnisek nenávistných aktivit.

Využitelné výstupy: 

 

V poslední době pozorujeme spojení projevů „online nenávisti“ s reálnými vyhrocenými událostmi ve světě. Sociálním médiím se online nenávist vymyká z rukou a hledají nová řešení.

 

Autoři ukazují, že klíč k porozumění odolnosti online nenávistných lží se nachází v globální dynamice internetu. Propojené celky šířící nenávist utvářejí hlavní spojnice, které křižují platformou sociálních médií a hledají si jinou cestu v případě, že byly zakázány. Přeskakují mezi zeměmi, kontinenty i jazyky.

 

Prezentovaný matematický model předpovídá, že izolovaný dohled nad jedinou platformou (například nad Facebookem) může problém zhoršit a dokonce i podporovat vznik černých zón, v nichž se nenávisti bude opět dařit. Současná „nenávistná“ síť, pokud je napadena, se dokáže opětovně propojovat a na mikroúrovni také opravovat podobně jako kovalentní vazby v chemii. Toto porozumění nám umožňuje navrhnout systémy řešení, které pomohou „online nenávist“ eliminovat.

 

Ekologie „online nenávisti“ se chová jako mucholapka – skrze různá témata rychle uchvátí nové příznivce z jakékoliv platformy, země či jazyka, tím spíše, nemají-li tyto osoby jasný cíl, kterým svou nenávist zaměřit.

Grafické přílohy: 
Skrytá odolnost a adaptivní dynamika globální ekologie „online nenávisti“
Skrytá odolnost a adaptivní dynamika globální ekologie „online nenávisti“
Skrytá odolnost a adaptivní dynamika globální ekologie „online nenávisti“
Skrytá odolnost a adaptivní dynamika globální ekologie „online nenávisti“
Zdroj: 
Johnson, N.F., Leahy, R., Restrepo, N.J. et al.(2019) Hidden resilience and adaptive dynamics of the global online hate ecology. Nature 573, 261–265 pp. https://doi.org/10.1038/s41586-019-1494-7
Zadal: 
Alena Peltanová (překlad Olga Hušková)