Sukcese a Vrbenské rybníky

See video
3. září 2021

Přiblížení problematiky sukcese ve vodních ekosystémech, o interakcích a celoročním vývoji s prof. RNDr. Jaroslavem Vrbou CSc.

Záznam byl uskutečněn v přírodní rezervaci Vrbenské rybníky u Českých Budějovic v rámci projektu "Online vzdělávání pro veřejnost" podpořeného Státním fondem životního prostředí ČR, a byl vedený doc. RNDr. Tomášem Kučerou Ph.D.