Obnovitelné zdroje energie: environmentální hrozba?

See video
12. listopad 2021

Rozhovor s bioložkou Ing. Evou Volfovou na téma obnovitelných zdrojů energie, jejich vlivů na biodiverzitu a nastínění budoucích výzev.

Číslo časopisu Fóra ochrany přírody věnované obnovitelným zdrojům energie najdete koncem listopadu zde: http://www.casopis.forumochranyprirody.cz/

Rozhovor byl uskutečněn v rámci projektu "Online vzdělávání pro veřejnost" podpořeného Státním fondem životního prostředí ČR a vedený Ing. Markétou Swiackou.