Interview s Vojtěchem Novotným: Ochrana přírody by měla být hnána společenskými parametry

See video
28. srpen 2014

Interview s Vojtěchem Novotným o výzkumu a ochraně přírody na Papui-Nové Guineji. Rozhovor vedl Jan Dušek.