Interview s Vladimírem Dolejským: Ochrana národních parků a priority pro rok 2015

See video
18. prosinec 2014

Interview s Vladimírem Dolejským o novelizaci legislativy pro národní parky a hlavních úkolech MŽP v oblasti ochrany přírody a krajiny pro následující rok. Rozhovor vedl Jan Dušek.