Interview s Václavem Zámečníkem: Agroenvironmentální opatření a jejich dopadech na ptáky

See video
15. prosinec 2015

Rozhovor s Václavem Zámečníkem o agroenvironmentálních opatřeních vedl Michael Hošek.