Interview s Martinem Rulíkem: Vodní koridor Dunaj–Odra–Labe z pohledu limnologů

See video
15. prosinec 2014

Interview s Martinem Rulíkem o vodě v krajině a vodním koridoru Dunaj–Odra–Labe. Rozhovor vedl Jan Dušek.