Budiž tma: o světelném znečištění

See video
20. červenec 2021

Rozhovor s vědcem doc. Ing. Petrem Baxantem, Ph.D. o tom, co je to světelné znečištění a jaké má dopady na živé organismy. Více informací o světelném znečištění na https://svetelneznecisteni.cz/, a o světle a jeho technických aspektech na webu České společnosti pro osvětlování https://cso.lighting/o-nas/. Číslo časopisu Fóra ochrany přírody s názvem 'Světelné znečištění' (3/2021) najdete na http://www.casopis.forumochranyprirody.cz

Rozhovor byl uskutečněn v rámci projektu "Online vzdělávání pro veřejnost" podpořeného Státním fondem životního prostředí ČR a vedený Ing. Markétou Swiackou.