Netopýří budky v CHKO Slavkovský les

Autoři: 

Správa CHKO Slavkovský les, Převzato od: Ortsgruppe Georgenberg organizace Oberpfalzische Waldverein, pan Willibald Gleissner

Lokalita: 

CHKO Slavkovský les

Období sledování: 

2013

Souhrn: 

Na základě zkušeností z Německa byly vyvěšeny nové typy budek pro netopýry v CHKO Slavkovský les. Oproti klasickým budkám se vyznačují větší šířkou a dalšími parametry (např. hloubka vnitřní štěrbiny). Aby existovala dobrá šance na obsazenost, je žádoucí umisťovat budky v blízkosti vody a v místech s bohatým křovinným podrostem. Obsazenost budek byla  1/3, což je mnohonásobně vyše než u klasických typů, a dokonce 1/2 pokud jsou vzaty v úvahu i pobytové známky netopýrů. Budky byly obsazovány nejčastěji netopýrem vousatým Myotis mystacinus a netopýrem Brandtovým Myotis brandti, vyskytli se i netopýr hvízdavý Pipistrellus pipistrellus a netopýr ušatý Plecotus auritus.  Uvedená metoda vyvěšování budek je tedy účinným způsobem podpory některých štěrbinových druhů netopýrů.

Metodika: 

K plánu budek:

 • šířka budky kolem 60-70 cm (užší budky typu od LČR jsou obsazovány cca 20x méně)
 • výška vnitřní štěrbiny min 45 cm
 • hloubka vnitřní štěrbiny u vletového otvoru 3 cm, směrem nahoru se štěrbina postupně zužuje na 1cm
 • co nejvíce minimalizovat štěrbiny a spáry mezi prkny– netopýrům vadí průvan
 • vnitřní strana budky nehoblovaná, nepoužívat chemické nátěry !
 • pod vletovou štěrbinou přistávací ploška o výšce 5 cm
Výsledky: 

Obsazenost všech budek pro netopýry byla v roce 2013 1/3. Pokud vezmeme v potaz i využívání budek netopýry podle pobytových známek, tak byla obsazenost 1/2. Oproti klasickým typům budek je tedy obsazenost mnohonásobně vyšší. Budky jsou nejčastěji obsazovány netopýrem vousatým Myotis mystacinus a netopýrem Brandtovým Myotis brandti. Několikrát se vyskytl netopýr hvízdavý Pipistrellus pipistrellus a jednou byl zaznamenán netopýr ušatý Plecotus auritus.

Diskuze: 

K vyvěšování:

 • důležitá je blízkost vody (max. 300 m)
 • 3-5 m vysoko
 • orientace J, JV, JZ (preference JV), mělo by být zajištěno min. 7 h denně přímého slunce na budku (tudíž v blízkosti částečně otevřených ploch)
 • preferují místa s bohatým křovinným podrostem
 • budky lze ke stromu připevnit šroubem, je však třeba jeho průběžné povolování (výhoda větší odolnosti)
Závěr: 

Na základě zkušeností z Německa byly vyvěšeny nové typy budek pro netopýry v CHKO Slavkovský les. Důležité je postupovat podle navrhovaných rozměrů (šířka, hloubka budky) a minimalizovat štěrbiny mezi jednotlivými částmi budky (netopýrům vadí průvan). Aby existovala dobrá šance na obsazenost, je žádoucí umisťovat budky v blízkosti vody a v místech s bohatým křovinným podrostem. Obsazenost budek byla  1/3, což je mnohonásobně vyše než u klasických typů, a dokonce 1/2 pokud jsou vzaty v úvahu i pobytové známky netopýrů. Uvedená metoda vyvěšování budek je tedy účinným způsobem podpory některých druhů netopýrů.

Grafické přílohy: 
Čelní stěna budky je ze dvou prken překrytých dehtem. Horní prkno je snímatelné (na fotografii po odejmutí) a umožňuje tak přístup k netopýrům z důvodu jejich přesného druhového určení. Oplechování budky zabraňuje zatékání, naprosto nezbytné však není.
Pokud nepotřebujeme určovat netopýry do druhu, osídlenost budek lze kontrolovat také pouze ze země za použití silného světla.
Vstupní štěrbina.
Pohled do otevřené budky – boční lišta určuje šířku štěrbiny, postupně se od vstupu zužuje až v nejhořejší části budky má kolem 1 cm.
Zadal: 
Jiří Pokorný