Potenciál mykorhizy pro zlepšení funkce zelení porostlých střech

Technologie zelení porostlých střech je stále oblíbenějším řešením problémů spojených s udržitelným rozvojem měst. Ekosystémové služby jimi poskytované zahrnují zvýšenou odolnost střech, zadržování dešťové vody, přirozenou regulaci vnitřní teploty, zvýšenou estetiku, městskou biodiverzitu, zmírnění efektu městského tepelného ostrova a vázání uhlíku. Výběr druhů rostlin pro jejich využití v rámci střech porostlých zelení je založen především na jejich schopnosti vyrovnat se s drsnými klimatickými podmínkami panujícími v prostředí městských střech. Nicméně, rostliny vyskytující se na těchto střechách musí být také schopny přežít v substrátu, který často postrádá organický materiál a prospěšné půdní mikroorganismy, jako jsou mykorhizní houby. Mykorhizní vztahy jsou formovány během kolonizování kořenového systému hostitelské rostliny půdními houbami. Půdní houby během tohoto procesu přijímají fotosyntáty z hostitelských rostlin.
V této práci je zkoumána literatura v kontextu ekosystémů střech porostlých zelení a identifikovány aspekty fungování těchto střech, které mohou být zlepšeny integrací mykorhizních hub. Přestože se vlivem mykorhizní symbiózy na rostliny střech porostlých zelení zabývalo relativně málo studií, jsou zde zahrnuty informace z celé řady přirozeně se vyskytujících ekosystémů s analogickými podmínkami pro růst rostlin. Dostupná literatura naznačuje, že začlenění mykorhizních hub může zlepšit řadu funkčních atributů střech porostlých zelení, například diverzitu rostlin, odolnost vůči suchu, získávání živin, odolnost vůči pudním patogenům, toleranci těžkých kovů a půdní stabilitu  Tato práce předkládá důkazy o tom, že mykorhizní houby jsou obecně prospěšné pro ekosystémy střech porostlých zelení, a že mohou být efektivně integrovány do projektování těchto střech.
 
Využitelné výstupy: 

 

Efektivně navržené střechy porostlé zelení musí vyvážit ekosystémové služby (regulaci teploty, zadržování dešťové vody, bidiverzitu, vázání uhlíku, estetiku a odolnost střechy) oproti nárůstu nákladů. Mykorhizní houby jsou v přirozeném prostředí nepostradatelnými pro drtivou většinu rostlin, neboť jim umožňují snášet řadu environmentálních stresů. Budoucí výzkum by se měl zabývat využiváním mykorhizních hub ke zlepšení schopnosti zelení porostlých střech poskytovat klíčové ekosystémové služby, jakými jsou například regulace teploty uvnitř budov a zadržování dešťové vody. To je úzce spojeno s výzkumem podzemní ekologie, zejména vztahů mezi rhizosférickými mikroorganismy a jejich rostlinnými hostiteli. Přestože na toto téma existuje velké množství literatury ze zemědělského prostředí, k dosažení relevantních výsledků je zapotřebí více prací z prostředí zelení porostlých střech. Kromě toho je třeba brát v úvahu diverzitu interakcí rostlina-houba v přirozeném prostředí, neboť působení různých mykorhizních hub se může napříč hostitelskými druhy lišit.

Zdroj: 
John J., Kernaghan G., Lundholm J.(2017) The potential for mycorrhizae to improve green roof function. Urban Ecosyst (2017) 20:113–127 pp. DOI 10.1007/s11252-016-0573-x
Zadal: 
Alena Peltanová (překlad Adéla Boušová)