Odhadování mortality s využitím modelu superpopulace: větrné elektrárny, netopýři a ptáci

V této studii se autoři pokusili o optimalizaci metody zpětného odchytu (capture/ recapture) tak, aby mohli přesněji odhadovat množství uhynulých ptáků a netopýrů s listy rotoru větrné elektrárny. Jejich přístup, dále rozpracovaný, může být využíván nejen pro prosté stanovení mortality, ale také pro přesnější odhad kompenzace, lepšího managementu plánování výstavby větrných farem, a k zajištění patřičných podkladů pro informovaná rozhodnutí.
Prvním krokem byl sběr a rozbor mršin pod větrnými elektrárnami v New Jersey. Tato práce dodala prvotní podklady pro odhad druhového složení potenciální rizikové skupiny, s bližším vylišením dalších charakteristik (věková struktura, pohlaví). Ukázalo se, že větrná elektrárna je velmi neselektivní, a sledované skupiny uhynulých druhů se vyznačovali značnou vnitřní heterogenitou (zmíněný věk či pohlaví, v celkovém srovnání pak například rozpětí křídel či průměrná rychlost letu).

Využitelné výstupy: 

Na základě věkové struktury nalezených mršin byl vytvořen populační model, který byl srovnán s idealizovanou „superpopulací“ na celém sledovaném území.
Do souboru superpopulace se tak přímo promítly rysy uhynulých jedinců. Testování tohoto systému bylo zatíženo nenáhodnou chybou, která dosahovala 12 % (pravděpodobnost mylné detekce).
Legislativa v USA vyžaduje při podání projektu výstavby větrné elektrárny i přibližné určení počtu zvířat, které mohou při srážce s listy rotoru uhynout. Tato čísla ale dosud vycházela jen z tabelovaných údajů, vztažených k jiným elektrárnám, podobné velikosti/výšky.
Metodický přístup s odhadem „superpopulace“ dává podle autorů lepší přehled o tom, nakolik bude elektrárna na dané lokalitě nebezpečná.
Výpočty, odvozené z procesní inovace techniky zpětného odchytu, mohou být využity u již stojících zařízení, tak aby se podařilo účelně minimalizovat jejich dopad na zdejší populace ptáků a netopýrů.

Grafické přílohy: 
Odhadování mortality s využitím modelu superpopulace: větrné elektrárny, netopýři a ptáci
Odhadování mortality s využitím modelu superpopulace: větrné elektrárny, netopýři a ptáci
Odhadování mortality s využitím modelu superpopulace: větrné elektrárny, netopýři a ptáci
Zdroj: 
Péron G., Hines E.J., Nichols D.J., Kendall L.W., Peters A.K., Mizrah S.D. 2013: Estimation of bird and bat mortality at wind-power farms with superpopulation models. Journal of Applied Ecology 50: 902-911.
Zadal: 
Radomír Dohnal