FTIR spektroskopie jako nástroj pro zkoumání kvality organické hmoty v regenerujících se vytěžených rašeliništích

Změny v rostlinném porostu během obnovy vytěženého rašeliniště mají vliv na kvalitu organické hmoty nově tvořené rašeliny. Současné snahy obnovovat vytěžená rašeliniště tudíž vyvolávají potřebu najít levnou a kvalitní metodu pro sledování vývoje kvality organické hmoty. Autoři studie posuzovali, jestli by se dalo ke zjištění složení organické hmoty ve vzorcích rašeliny v různém stupni regenerace použít infračervenou spektroskopii s využitím Fourierovy matematické transformace (FTIR). Studie probíhala ve Finsku, Francii, Švýcarsku a Skotsku.

Využitelné výstupy: 
  • Za využití regresní analýzy PLS se podařilo se značnou přesností rekonstruovat poměr uhlíku a dusíku a množství uhlovodíků, ale ne mikromorfologické složení rostlinných zbytků.
  • Uhlovodíková i spektroskopická metoda určuje složení rostlinné buněčné stěny a tím odhaluje složení rodičovského rostlinného materiálu.
  • Přesnost PLS analýzy poměru uhlíku a dusíku a množství uhlovodíků založené na spektroskopii (FTIR) byla dostatečná a dovoluje tak užití těchto metod k hodnocení současného a budoucího stavu složení organické hmoty v rašelině během sledování její obnovy.
Grafické přílohy: 
Původ a charakteristika vzorků
FTIR spektra vzorků rašeliny
IR absorbce
Parametry organické hmoty
Výsledky PLS analýzy
FTIR spektroskopie jako nástroj pro zkoumání kvality organické hmoty v regenerujících se vytěžených rašeliništích
Relativní množství neutrálích cukrů
Analýza množství uhlovodíků s hloubkou
Zdroj: 
Artz,R.R.E., Chapman,S.J., Robertson,A.H.J., Potts,J.M., Laggoun-De´farge,F., Gogo,S., Comont,L., Disnar,J.R., Francez,A.J. 2008. FTIR spectroscopy can be used as a screening tool for organic matter quality in regenerating cutover peatlands. Soil Biology & Biochemistry 40, 515–527
Zadal: 
Helena Straková