Chráněná území nezmírňují pokles biodiverzity: případová studie u motýlů

 
Cílem této studie bylo posouzení efektivity chráněných území v rámci prevence poklesu biodiverzity. Nejdříve bylo testováno, zda je druhová bohatost motýlů vyšší v případě evropské soustavy chráněných území Natura 2000 nebo mimo ni. Následně byly vyhodnoceny časové trendy v druhové bohatosti motýlů a testován rozdíl v těchto trendech uvnitř a vně Natury 2000. 
 
Studie byla prováděna v Německu. Pro analýzu dat nasbíraných v průběhu 11 let u 122 druhů motýlů byly použity zobecněné lineární smíšené modely (GLMM – generalized linear mixed-effects models). Druhové bohatství motýlů bylo největší v chráněných oblastech soustavy Natura 2000 a klesalo s narůstající vzdáleností od oblastí Natury 2000. Během 11 let průběhu studie byl zjištěn celkový pokles druhové bohatosti o 10 %. Tento pokles se nelišil ani mezi oblastmi uvnitř a vně Natury 2000, ani s přibývající vzdáleností od oblastí Natury 2000. 
 
 
 
 
Využitelné výstupy: 

 

Vyšší druhová bohatost v soustavě chráněných území Natura 2000 poukazuje na jejich efektivitu a potenciál pro ochranu biodiverzity. Nicméně, Natura 2000 nezmírňuje současný negativní trend v druhové bohatosti motýlích druhů napříč Německem, a to pravděpodobně z důvodu nedostatečného managementu nebo opatření zaměřených na jiné organismy, než jsou motýli. 

Zdroj: 
Rada S., Schweiger O., Harpke A., Kühn E., Kuras T., Settele J., Musche M. (2019) Protected areas do not mitigate biodiversity declines: A case study on butterflies. Diversity and Distributions. 25, 217–224 pp. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/ddi.12854
Zadal: 
Alena Peltanová (překlad Adéla Boušková)