Zásady péče o lokality hořečku mnohotvarého českého

Publikace ke stažení na webu AOPK ČR nebo zde.

Zdroj: 
BRABEC, Jiří, ZMEŠKALOVÁ, Jana, eds. Zásady péče o lokality hořečku mnohotvarého českého. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, 2011. 48 s. ISBN 978-80-87457-14-6.