Účast veřejnosti ve správních řízeních

Publikce ke stažení na webu sdružení Calla nebo zde.

Zdroj: 
MATĚJKOVÁ, Pavla. Účast veřejnosti ve správních řízeních - právní nástroje a možnosti ochrany. České Budějovice: Calla, 2009. 20 s. ISBN 978-80-87267-03-5.