Ochrana průchodnosti krajiny pro velké savce

Publikce ke stažení na webu AOPK ČR nebo zde a zde.

Zdroj: 
ANDĚL, Petr, MINÁRIKOVÁ, Tereza a ANDREAS, Michal, eds. Ochrana průchodnosti krajiny pro velké savce. Liberec: Evernia, 2010. 137 s. ISBN 978-80-903787-5-9.