Mosty přes vodní toky. Ekologické aspekty a požadavky

Publikce ke stažení na webu AOPK ČR nebo zde.

Zdroj: 
HLAVÁČ, Václav a ANDĚL, Petr. Mosty přes vodní toky. Ekologické aspekty a požadavky. Jihlava: Kraj Vysočina a Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, 2008. 27 s. ISBN 978-80-87051-40-5.