Metodiky mapování biotopů soustavy Natura 2000 a Smaragd

Publikce ke stažení na webu AOPK ČR nebo zde.

Zdroj: 
GUTH, Jiří, ed. Metodiky mapování biotopů soustavy Natura 2000 a Smaragd (metodiky podrobného a kontextového mapování). 3. přepracované vydání. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, 2002. 22 s.