Metodika hodnocení významnosti vlivů při posuzování podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb.

Publikce ke stažení na webu Koalice pro Naturu nebo zde.

Zdroj: 
Ministerstvo životního prostředí. Metodika hodnocení významnosti vlivů při posuzování podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Věstník Ministerstva životního prostředí. Praha: Ministerstvo životního prostředí, 2007, 17(11), 1-23. ISSN 0862-9013.