Metodika aktualizace vrstvy mapování biotopů

Publikce ke stažení na webu AOPK ČR nebo zde.

Zdroj: 
LUSTYK, Pavel a GUTH, Jiří. Metodika aktualizace vrstvy mapování biotopů. Pracovní verze pro sezónu 2012. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, 2011. 31 s.