Koncepce ochrany migračních koridorů velkých savců a územní systém ekologické stability

Publikace ke stažení na webu Portál ÚSES nebo zde.

Zdroj: 
ANDĚL, Petr a kol. Koncepce ochrany migračních koridorů velkých savců a územní systém ekologické stability. Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i., EVERNIA s.r.o., Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. Praha. 8 s.