Finanční nástroje péče o přírodu a krajinu

Publikace ke stažení na webu AOPK nebo zde.

Zdroj: 
Finanční nástroje péče o přírodu a krajinu. Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Praha. 2011. 44 s. ISBN 978-80-87457-20-7.