Biotopy našich obojživelníků a jejich management

Publikce ke stažení na webu AOPK ČR nebo zde.

Zdroj: 
ZAVADIL, Vít, SÁDLO, Jiří a VOJAR, Jiří, eds. Biotopy našich obojživelníků a jejich management. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, 2011. 178 s. ISBN 978-80-87457-18-4.