Analýza antropických vlivů v nejcennějších částech CHKO Jeseníky

Publikace ke stažení na webu AOPK nebo zde.

Zdroj: 
Vítek, Ondřej, ed. Analýza antropických vlivů v nejcennějších částech CHKO Jeseníky. Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Praha, 2009. 161 s. ISBN 978-80-87051-69-6.