Vážení kolegové,

právě vychází nové číslo časopisu FOP. Jeho tématem je tentokrát krajina - problémy, se kterými se potýká a návrhy, co s nimi můžeme udělat. Člověk krajinu využívá, vytváří lesní monokultury, intenzivně obhospodařuje pole a reguluje řeky, co tento přístup všechno ovlivňuje, jsou cesty, jak to změnit a krajinu využívat šetrněji?
Na tyto otázky se snaží odpovědět Eva Volfová, která představuje moderní přístup založený na návrhu EU Nature Restoration Law, Jan Frouz, který vysvětluje vývoj krajiny v závislosti na historickém i aktuálním působení člověka, tým kolegů z VÚKOZ na základě dat ukazuje, jak je na tom naše krajina s propojeností a průchodností. Otázce vlivu využívání zemědělských dotací se věnuje Václav Zámečník.

Další příspěvky od L. Řádka, R. Kováře, J. Smotlachové a Z. Skřivanové a pokračování debaty k vyhlašování nových národních parků z pera M. Hoška a druhou část rozboru problematiky výjimek z ochrany druhů od P. Rotha si můžete přečíst v sekci Analýzy a komentáře.

Časopis naleznete jako vždy zde: www.casopis.forumochranyprirody.cz.

Nové číslo je vždy na hlavní stránce webu časopisu, v levých záložkách naleznete rubriky časopisu. 
Předchozí vydaná čísla časopisu naleznete zde. Vyhledávat texty můžete také podle jejich autorů.
Články můžete číst přímo na webu nebo si můžete stáhnout pdf jednotlivých textů nebo pdf celého časopisu.

Zajímavé čtení a příjemné léto bez zásadních zvratů v krajině v podobě požárů, povodní a tornád přeje

Markéta Dušková
redaktorka časopisu FOP

FOP SRPEN titulka