Konference Global Biodiversity Conservation Conference (GBCC)

Zveme vás na mezinárodní ochranářsko-vědeckou konferenci Global Biodiversity Conservation Conference (GBCC), která proběhne 10.-12. listopadu 2021 v Praze. Jejím tématem je „Svět po roce 2020: Od krize k ochraně biodiverzity".

Registrace účastníků do 15. 10. 2021 zde: https://gbcc-conference.org/en/register/

Rok 2020 byl pro celou planetu bezesporu přelomový. Pandemie nemoci COVID-19 otřásla světem v základech a kompletně narušila dosavadní zaběhnutý globální systém fungování lidské společnosti. Za původce nového typu koronaviru SARS-CoV-19 je považován obchod s divokými zvířaty, v jehož rámci se zvířata z divočiny a lidé dostávají do úzkého kontaktu umožňujícího přenos nejrůznějších nemocí. Nejen riziko dalších pandemií však ohrožuje budoucnost naší společnosti a planety, jak ji známe. Činnost lidstva postupně smazává hranice mezi přírodní a kulturní krajinou a má tak negativní dopad na celý globální ekosystém. Právě ohlédnutí se za rokem 2020 jakožto zástupným „momentem“ současné krize biodiverzity, a to z pohledu vědy a ochrany přírody, je tak věnován 6. ročník mezinárodní konference Global Biodiversity Conservation Conference (GBCC), která proběhne ve dnech 10.-12. listopadu 2021 na České zemědělské univerzitě v Praze.

Cílem letošního ročníku konference GBCC na téma „Svět po roce 2020: Od krize k ochraně biodiverzity“ je pojmenovat konkrétní faktory, které za současnými problémy globálního biodiverzity stojí, a představit možná řešení a výhledy do budoucna. Přednášky pestré škály hostů se budou dotýkat témat ochrany biodiverzity v měnícím se světě, inovativních způsobů financování ochranářských aktivit a možných udržitelných řešení i z pohledu mezinárodní legislativy a společenské odpovědnosti. Chybět nebudou praktické ukázky přímé ochrany biodiverzity po celém světě napříč evropskou krajinou i tropickými oblastmi Afriky, jihovýchodní Asie i Latinské Ameriky a nejrůznějších možností, jak se zapojit – ať v rovině akademické (možná témata bakalářských a magisterských prací), tak i praktické (příležitosti k dobrovolnictví a tipy pro přípravu na pobyt v terénu tropických oblastí). Součástí konference bude i společenský večer a na závěr také odborná exkurze.

Organizace konference se zhostí Česká koalice pro ochranu biodiverzity (CCBC), Česká zemědělská univerzita v Praze (konkrétně její Fakulta tropického zemědělství, Fakulta životního prostředí a Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů), Zoo Liberec, Zoo Olomouc a Zoo Ostrava. Událost zaštiťuje Česká společnost pro ekologii.

Studenti, odborníci a další zájemci o problematiku ochrany biodiverzity v praxi jsou srdečně zváni! Registrace posluchačů i zájemců o odborný příspěvek ve formě posteru bude spuštěna 10. června na webových stránkách konference, kde bude možné nalézt všechny potřebné informace. Aktuality z příprav i samotného průběhu konference nabídne také facebooková stránka.