Jarní číslo časopisu FOP na téma turismu a ochrany přírody

Vážení kolegové, právě vychází jarní číslo časopisu FOP! Jeho tématem jsou v současné době tolik zmiňované otázky turismu a ochrany přírody.

Jak zmiňuje Jaroslav Obermajer v editorialu čísla: "Využívání přírody lidmi pro rekreaci, zábavu i poučení a potěšení z pobytu v přírodě, nabývá ve společnosti stále většího významu. To pak staví orgány ochrany přírody i nevládní organizace ochránců přírody před nové výzvy, jak zajistit ochranu přírody pro lidi před lidmi." A jaké jsou k tomu cesty, přibližují jednotlivé příspěvky. Například pohled z MŽP přináší článek Vladimíra Dolejského, s čím vším se státní ochrana přírody potýká přiblíží text Tomáše Růžičky a Jaroslava Obermajera z AOPK ČR. Jednotlivé problémy s turismem přibližuje anketa, na kterou odpovídali zástupci všech našich národních parků. Další pohledy si můžete přečíst v sekci Analýzy a komentáře.

Časopis naleznete jako vždy zde: www.casopis.forumochranyprirody.cz.
Nové číslo je vždy na hlavní stránce webu časopisu, v levých záložkách naleznete rubriky časopisu.
V Archivu se nacházejí všechna vydaná čísla časopisu. Vyhledávat texty můžete také podle jejich autorů.
Články můžete číst přímo na webu nebo si můžete stáhnout pdf jednotlivých textů nebo pdf celého časopisu.

Poutavé čtení, pevné zdraví a veselou mysl v nelehké době přeje

Markéta Dušková
redaktorka časopisu FOP