Zvláště chráněné druhy a aktualizace jejich seznamu

Verze PDF
See video
10. prosinec 2012

 přednášel Jan Šíma

www.sfzp.cz ČEPS EEA Grants Investice do rozvoje vzdělávání www.perlorodkaricni.cz
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.