Změna využívání krajiny a její vliv na populaci kuňky žlutobřiché

Verze PDF

Ačkoliv je činnost člověka v přírodě obvykle vnímána jako negativní faktor, v některých případech může simulovat přírodní procesy a vytvářet vhodné prostředí pro druhy se specifickými biotopovými nároky. Potencionální změna v této činnosti pak může tyto druhy ovlivnit. Jedním z druhů obojživelníků, které těží z přirozených i člověkem (ať už záměrně nebo nepřímo) způsobovaných disturbancí prostředí, je kuňka žlutobřichá (Bombina variegata). V České republice je kuňka žlutobřichá řazena mezi silně ohrožené druhy, v jiných zemích může být i na pokraji vyhubení. To je i případ poddruhu kuňky žlutobřiché B. v. pachypus v severní Itálii. Výsledky analýzy úbytku druhu v oblasti Ligurie přinesla skupina italských vědců v časopise Oryx. Jako jeden z hlavních faktorů identifikovala změnu užívání krajiny.

Využitelné výstupy: 

 

  • Skupina sledovala v letech 2009 a 2010 celkem 21 lokalit, na nichž byl zaznamenán výskyt kuňky v období 1998-2005
  • Výskyt se podařilo ověřit pouze na 10 lokalitách.
  • Disturbance (vysušování, práce zemědělských strojů, kosení vegetace) na obsazených lokalitách byla častější než na opuštěných.
  • Na potvrzených lokalitách bylo ve srovnání s opuštěnými méně vodní a pobřežní vegetace, méně predátorů a více hodin slunečního svitu.
  • Stejná situace platí i pro ochrannou zónu v okruhu 250 metrů kolem lokalit.
  • Většina opuštěných lokalit se nachází na území, na němž došlo k ukončení hospodaření, a není již déle lidmi udržováno. Taková situace se na základě výsledků této studie jeví jako nevhodná pro udržení výskytu populací kuňky žlutobřiché.
Grafické přílohy: 
Změna využívání krajiny a její vliv na populaci kuňky žlutobřiché
Změna využívání krajiny a její vliv na populaci kuňky žlutobřiché
Změna využívání krajiny a její vliv na populaci kuňky žlutobřiché
Změna využívání krajiny a její vliv na populaci kuňky žlutobřiché
Zdroj: 
Canessa, S., Oneto, F., Ottonello, D., Arillo, A., & Salvidio, S. (2013). Land abandonment may reduce disturbance and affect the breeding sites of an endangered amphibian in northern Italy. Oryx, 47(02), 280-287.
Zadal: 
Michal Berec
www.sfzp.cz ČEPS EEA Grants Investice do rozvoje vzdělávání www.perlorodkaricni.cz
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.