Žijeme v době šestého masového vymírání? aneb Krize biodiverzity ve světě a u nás

Verze PDF
See video
18. únor 2013

 přednášel David Storch

www.sfzp.cz ČEPS EEA Grants Investice do rozvoje vzdělávání www.perlorodkaricni.cz
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.