Zhodnocení rizika výskytu malárie na rýžových polích ve Španělsku

Verze PDF

Autoři testovali v deltě řeky Ebro, kde se na několika historických lokalitách pěstování rýže endemicky vyskytuje komár Anopheles atroparvus (jeden z evropských přenašečů malarických plasmodií), dopady klimatických změn na možné znovu objevení malárie.
Klimatologické analýzy a index GMR (Gradient Model Risk) potvrzují, že riziko přenosu již aktuálně existuje. Pro přenos P. falciparum je riziko přenosu nejpravděpodobnější od května do září a pro P. vivax od května do října. Zvýšení teploty v důsledku klimatických změn aktuálně nepředstavuje riziko zvýšení pravděpodobnosti přenosu, protože se počítá se snížením průměrným srážek. Ty budou limitovat velikost populace A. atroparvus a další možnosti jeho šíření.

Využitelné výstupy: 

Od začátku studie (květen 2005) bylo odchyceno celkem 16 130 dospělých komárů, a to 9 978 A. atroparvus (61,86 %) a dále ostatní druhy komárovitých, (38,14 %), resp. 6 152 zástupců druhů Culex pipiens, C. modestus, Culiseta longiareolata a Ochlerotatus caspius. A. atroparvus byl zaznamenáván po celou dobu odchytů (od května do října).
Relativní vzdušná vlhkost je jedním ze zásadních faktorů, které přispívají ke zvýšenému riziku přenosu malárie. V případě, že je relativní vzdušná vlhkost nižší, než 60 %, je délka života komárovitých (a tím i možné riziko rozvoje plasmodií a jejich přenosu) nižší.
Výpočet indexu GMR (se začleněním potenciálního rizika přenosu, zvážením klimatických faktorů, sezónního průběhu minimální teploty s ohledem na rozvoj parazitů i jejich vektorů, přítomnost dešťové vody a podmínek pro dokončení životního cyklu parazita/vektoru) umožňuje spolehlivě definovat riziková období.

Grafické přílohy: 
Zhodnocení rizika výskytu malárie na rýžových polích ve Španělsku
Zhodnocení rizika výskytu malárie na rýžových polích ve Španělsku
Zhodnocení rizika výskytu malárie na rýžových polích ve Španělsku
Zhodnocení rizika výskytu malárie na rýžových polích ve Španělsku
Zhodnocení rizika výskytu malárie na rýžových polích ve Španělsku
Zhodnocení rizika výskytu malárie na rýžových polích ve Španělsku
Zhodnocení rizika výskytu malárie na rýžových polích ve Španělsku
Zhodnocení rizika výskytu malárie na rýžových polích ve Španělsku
Zhodnocení rizika výskytu malárie na rýžových polích ve Španělsku
Zhodnocení rizika výskytu malárie na rýžových polích ve Španělsku
Zhodnocení rizika výskytu malárie na rýžových polích ve Španělsku
Zhodnocení rizika výskytu malárie na rýžových polích ve Španělsku
Zhodnocení rizika výskytu malárie na rýžových polích ve Španělsku
Zhodnocení rizika výskytu malárie na rýžových polích ve Španělsku
Zhodnocení rizika výskytu malárie na rýžových polích ve Španělsku
Zhodnocení rizika výskytu malárie na rýžových polích ve Španělsku
Zdroj: 
Sainz-Elipe, S., Latorre, M. J., Escosa, R., Masià, M.,Fuentes, V. M., Mas-Coma, S., Dolores Bargues, M., Malaria resurgence risk in southern Europe: climate assessment in an historically endemic area of rice fields at the Mediterranean shore of Spain, Sainz-Elipeet al. Malaria Journal2010,9, pp.: 221
Zadal: 
Radomír Dohnal
www.sfzp.cz ČEPS EEA Grants Investice do rozvoje vzdělávání www.perlorodkaricni.cz
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.